Mr. Zelgai Sajad Consul General of Islamic republic of Afghanistan in New York met Ms. Penny Abeywardena New York City's Commissioner for International Affairs.
امروز جنرال قونسل با خانم ‌پنی اپیوردینا کمیشنر روابط بین المللی شهر نیویارک ملاقات نمود
در این ملاقات خانم اپیوردینا حضور جنرال قونسل را در شهر نیویارک خوش آمدید گفت و از سهولت های که شهرداری نیویارک برای ساکنین این شهر ایجاد نموده توضیحات ارایه نمود. جنرال قونسل ضمن یاد آوری از حضور و فعالیت افغان‌های مقیم نیویارک در بخش های مختلف از  جمله ادارات رسمی، تاکید بر همکاری و داشتن رابطه نزدیک با دفتر کمیشنر نمود که از جانب ایشان مورد استقبال قرار گرفت